Căn cứ vào Quy trình Quản lý chất lượng iQMS ver. 2018, Trường iSchool Sóc Trăng Hướng dẫn thực hiện Hội nghị CMHS đầu năm học như sau:

  • 16/09/2019: GVCN nhận thư mời từ thầy Nguyễn Hoàng Nhi và gửi đến PHHS. Trong thư mời có kèm phiếu góp ý kiến (BM-PT. 01-04).
  • 17 giờ 00 phút ngày 16/09/2019: GVCN lên hệ thống Intranet (https://int.isst.edu.vn) lấy các biểu mẫu đã hoàn thiện format để chuẩn bị hồ sơ.
  • 18/09/2019: GVCN thu và tổng hợp phiếu góp ý kiến của PHHS (BM-PT.01-05) in 2 bản gửi về thầy Sang (chậm nhất 11h30 ngày 19/09/2019).
  • 17 giờ 30 phút ngày 19/09/2019: GVCN Họp với BGH để Chốt lại một số vấn đề cần lưu ý trong Họp PHHS và giải đáp một số ý kiến của PHHS vượt ngoài khả năng trả lời của GVCN.
  • 21/09/2019: Tiến hành Hội nghị tại lớp (7 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút); Hội nghị trường (9 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút).
  • 30/09/2019: Hoàn thành hồ sơ theo quy trình gửi về cô Ngọc. Thứ tự hồ sơ xếp theo quy định trong file Mau Bia Truoc - Sau 1.docx.

Tất cả các Biểu mẫu quý thầy cô xem bên dưới:

# Title Version Description Size Hits Download