Trường THCS Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Sóc Trăng, Việt Nam

Location information

Đất nước
Việt Nam
Nhà nước
Tỉnh Sóc Trăng
Thành phố
Thành phố Sóc Trăng 950000
Đường phố
Mạc Đĩnh Chi

Upcoming events