20/09/2019 - 04/10/2019
16/09

Tuần 5 - Năm học 2019 - 2020

Ngày 16/09/2019 - 21/09/2019 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019)
21/09

Thầy Sang học lớp Sau Đại học: SPQ600 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Ngày 21/09/2019 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019)
21/09

Hội nghị CMHS lần 1 năm học

Ngày 21/09/2019 20:19:pm - 20:20:pm Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019)
22/09
23/09

Tuần 6 - Năm học 2019 - 2020

Ngày 23/09/2019 - 28/09/2019 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019)
28/09

Thầy Sang học lớp Sau Đại học: SPQ600 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Ngày 28/09/2019 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019)
29/09
30/09

Tuần 7 - Năm học 2019 - 2020

Ngày 30/09/2019 - 05/10/2019 Lịch iSST - iSchool Soc Trang (Intranet ver22052019)

Tin giáo dục

Giúp họa sĩ tìm lỗi sai trong 5 bức tranh
 Trong lúc vẽ tranh, các họa sĩ đã mải trò chuyện khiến cả 5 bức tranh đều có lỗi. Bạn hãy dùng đôi mắt tinh nhanh của mình để tìm...
"Đổi tên thành ĐH Khoa học Sức khỏe, tôi phát biểu hoàn toàn chính xác"
- Bộ trưởng Y tế khẳng định, việc bà đề nghị đổi tên ĐH Y Dược TP.HCM thành ĐH Khoa họcSức khoẻ là hoàn toàn chính xác.
“Thầy không giỏi  nghề, sao đào tạo được học viên?”
- Nhiều đại biểu thẳng thắn chỉ ra hạn chế của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến năng lực và kinh nghiệm...